E-mail: kapcsolat@purefashion.hu

Tiszta Szív, Tiszta Divat!

A Pure Fashion, egy gimnazista lányokat megszólító program, mely keresztény erkölcsi alapokon nyugszik. Teret, eszközöket és egy megtartó közösséget nyújtunk a lányoknak, hogy felfedezhessék női hivatásuk szépségét és az azzal járó felelősséget is a társadalomban. 

A Program egyedisége külföldön és hazánkban is abban áll, hogy a fiatalokat saját nyelvükön, az őket érdeklő témákon keresztül szólítjuk meg, majd onnét kísérjük őket mélyebb etikai és erkölcsi kérdések felé. Élményszerűen, a fiatalok aktív közreműködésére építve formáljuk a lányok gondolkodását az emberi, családi értékek tiszteletének és elfogadásának irányába.

A Pure Fashion Program megláttatja velük, hogy nőnek lenni jó, nőnek lenni hivatás, és segít nekik felfedezni a bennünk levő értékeket és megerősíteni azokat, valamint megalapozni bennük egy olyan értékrendet, amelyre később az életüket építhetik.

Célcsoportunk a 14-16 éves korú lányok, akik jelenlegi társadalmi-gazdasági viszonyaink közepette egyfelől egy több szempontból is sok kihívás elé állított csoportot alkotnak, másfelől ők a jövő társadalmának meghatározó szereplői, akik a családok alapkövei lesznek. A képzés havi egy szombati napot jelent, két éven keresztül.

A foglalkozások négy alappillérre épülnek: elméleti és gyakorlati képzés, közösség- és léleképítés, melyek hozzájárulnak a személyiség teljes körű fejlesztéséhez. A témákhoz olyan gyakorlati rész is társul, mint például: kozmetikai és bőrgyógyászati tanácsadás, etikett, mozgáskultúra, mini főzőkurzus, különféle műhely munkák.  Az évet egy divatbemutatóval egybe kötött Gálaesttel zárjuk, melynek főszereplői a másodévesek.  Továbbá évünk kiemelkedő eseményei közé tartozik az Anya-lánya Teaház; Apa-lánya lelkinap és a nyári Pure Fashion Tábor.

Módszertanunk a Regnum Christi apostoli mozgalom ifjúsági programokban alkalmazott szemléletmódján nyugszik. Mindennek az alapját a kamaszok kérdései alkotják, amelyek többsége egy-egy mély szükségletet, vágyat tükröz. A kérdések felébresztése után, élmények útján segítjük őket hozzá, hogy megtalálják a válaszokat, és célunk, hogy a saját tapasztalás útján meghozzák döntéseiket.

A Pure Fashion ma már egy nagy nemzetközi család, amely a világ számos országában hatékony segítséget nyújt a kamasz lányoknak a nővé válásuk útján.  Jelen pillanatban a program hazánkon kívül közel 20 országban van jelen.

2007 óta működik Magyarországon. 2014-ben az addig a Regnum Christi égisze alatt működő program önálló alapítvány lett.

A nőnevelés hazánk és társadalmunk számára egy központi jelentőséggel bíró téma, ami elhanyagolhatatlan a magyar családok jövőjének megalapozásánál, mivel a nő a család szíve.  Programunk erre a szükségre és egyben hiányra kíván választ adni.  Célunk, hogy a program segítségével a lányok olyan érték őrző, és teremtő személyekké váljanak, akik pozitívan befolyásolják a társadalmat.