Központi csapat

Központi csapatunk nagy lendülettel és komoly szakértelemmel azon munkálkodik, hogy a Pure Fashion Program országszerte minél több helyen és mindenhol a magunk elé tűzött minőségi elvárásoknak megfelelően működjön. Feladataink közé tartozik a rendezvények, táborok szervezése, a koordinátorok képzése, önkénteseink közösségének formálása, a kapcsolattartás segítése a csapatok között, valamint a sajtóval és a médiával való kommunikáció.

Központi csapatunk tagjai:

 

Kis Brigitta

ügyvezető igazgató

 

Brigi alapdiplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzetközi tanulmányok szakán szerezte; jelenleg a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Mentálhigiénés szakirányú továbbképzésén vesz részt. A Pure Fashion Programban jól kamatoztatja a szakmai gyakorlatai során, így a balatonfüredi Anna-bál, balatoni nyílt vízi úszó-világbajnokságok és egyéb rendezvények szervezésével szerzett tudását, valamint az egyetemi éveiben a modellek világának (Kína, Milánó) megismerésekor szerzett tapasztalatait. A Pure Fashion Programmal 2012-ben ismerkedett meg, és azóta folyamatosan komoly szakmai és szervezési feladatokat vállal - többek között - a program új arculatának, a kétéves képzés tematikájának és módszertanának kidolgozásában, de a program közép- és hosszú távú megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésében is. Tevékeny részese volt – Óvári Kata mellett – a Pure Fashion Kávéház létrehozásának és a program országossá tételének. Brigi nevéhez is fűződik a program szervezési feladataira egy önálló szervezet (alapítvány) létrehozása, valamint szélesebb körű nemzetközi- és sajtókapcsolatok kialakítása, a kooridnátorképzés és a „What’s Up?”  fiú program elindítása. Jelenleg a Pure Fashion Alapítvány ügyvezető igazgatója, országos programfelelős.

A számomra legkedvesebb évközi program:

Az évzáró Gálest a legkedvesebb program számomra, mellyel kétéves programunk zárul. Egy különleges ünnep, ahol egyszerre van jelen a Pure Fashion Program négy pillére: élmény, közösség, lelkiség és a személyiségfejlesztés. Számomra az ünnepekben mindig a készülődés a legszebb, így itt is ezt emelném ki. Csodálatos élmény mind a koordinátorainkkal, mind pedig a lányokkal ez az időszak: ahogyan egy csapatként fogunk össze, és ki-ki a maga területén teszi meg a lehető legtöbbet. Nagy ajándék számomra, hogy a felkészülések során sok időt tölthetek a lányokkal, és így még jobban megismerhetem őket. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy valaki végigmenjen a kifutón, tükrözve azt a belső szépséget, amit Isten a szívébe helyezett. Kellő önismeret, egy megtartó közösség és a személyes Istenkapcsolat azonban segítenek nekik ebben. A Gálaest élményeiről mindig Márai Sándor gondolatai jutnak eszembe: ,,Tündéri nélkül csak „nagy” vagy „tökéletes” művek vannak. Az igazi remekmű néha nem is olyan tökéletes. Csak sugárzik, a „csak álom” is benne van, a csillagok fénye, a tündéri. S a feladatnak ez a része, amikor a művész már nem tud művén segíteni; az utolsó ecsetvonást, a tündérit az Isten végzi el.”

 

Hangódi Dóra

a program országos lelki vezetője

 

Hangódi Dóra immár 19 éve a Regnum Christi közösség megszentelt életű tagja, egész lényét áthatja, meghatározza a hivatása, mint Krisztus jegyese. Budapesten tanult pedagógiát, teológiai tanulmányait pedig Madridban kezdte. Azóta több tanfolyamon részt vett, mint például coaching, lelkivezető-képzés, mentálhigiéné. A Sapientia Hittudományi Főiskolán elvégezte a hittanár-nevelőtanár szakot. Szolgált 5 évet az Amerikai Egyesült Államokban, ismét 5 évet Németországban, majd 3 évet Ausztriában. 2013 nyara óta van újra itthon. Fő tevékenysége a Szent II. János Pál Iskolaközponthoz kapcsolódik, ahol a diákok lelki képzésében vesz részt személyes beszélgetések és lelkigyakorlatok formájában.

„Feladataim mindenhol az ifjúságpasztoráció különböző formáiban jelentek meg, így már 2001-ben „belecsöppentem” a Pure Fashion Programba, amit akkor még az USA-ban Looking Good Inside and Out-nak neveztek. Elmondhatom, hogy már „régi motoros” vagyok a Pure Fashion-ben, de még mindig ugyanúgy lenyűgöz a program, mint a kezdetekben. Feladatom a belső szépség kialakítása, kifejezésre juttatása és annak ápolása a részt vevő lányokban.

A számomra legkedvesebb évközi program:

Számomra a képzés legkedvesebb pillanatai a hétvégi lelkigyakorlatok, ahol a résztvevő lányok eljuthatnak a valódi szépség forrásához, ahhoz a szerető és irgalmas Istenhez, aki őket csodásnak és egyedinek teremtette. Fontosnak tartom, hogy a lányoknak segítségükre legyen a program életük hivatásának felismerésében, mint nők és Isten útjának a boldogságukhoz vezető ösvényének megtalálásában, tisztán látva, felismerve adottságaikat, talentumaikat. Ebben a nemes feladatban vehetek részt Isten jóvoltából, ami ajándék és felelősség egyszerre. Hálás vagyok érte, és remélem, hozzá tudom tenni azt a kis részt a program szépségéhez, egészéhez, amit az Úr vár tőlem.”

 

Bárányos Edit

országos szakmai felelős

 

Edit végzettsége szerint filozófus, tréner és coach, szakmabeli tevékenysége során csoportos és egyéni coachinggal, tréningek vezetésével, előadások megtartásával és csapatépítéssel foglalkozik. Filozófia mesterdiplomáját Köztársasági Ösztöndíjjal Szegeden szerezte meg, majd Budapesten tanult filoterápiát, ahonnan már csak egy lépésre volt a gyakorlatias személyiségfejlesztés területe. A Pure Fashion Program szakmai irányítását végzi, mely többek között a két éves képzési anyag kidolgozását és folyamatos innoválását, a koordinátorok éves képzését, a csapatépítést és a program országos szintű, hiteles megvalósulását foglalja magában.

„Mint képzésfelelős felelősséget érzek aziránt, hogy a fiatal lányokat, mint komplex személyiségeket szólítsuk meg, lehetőséget adjunk a kérdések felvetésére, a saját, személyes válaszok megtalálására, valamint hasznos eszközöket adjunk a kezükbe felnőtté válásuk során. Ehhez mérten elengedhetetlennek tartom az önismeretet, ami nemcsak a legelső téma, amivel a lányok találkoznak, hanem végig is kíséri a két évet, olyan témákat megalapozva, mint az önbizalom és önbecsülés, vagy az önazonosság kérdésköre. Ahhoz, hogy a két év minél több gyümölcsöt teremjen a lányok életében, elengedhetetlen a jó hangulatú bizalmi légkör, ahol mindenki megtalálja a saját helyét a közösségben, és ahol értékes visszajelzésekkel távozik szombatról szombatra.

A számomra legkedvesebb évközi program:

Azt tapasztalom, hogy a mai fiatalok rendkívüli követelmények elé vannak állítva évközben, ezért a személyes kedvenc évközi programom a nyári tábor, ahol kiszakadva a megszokott keretekből mindenki megfeledkezhet az elmúlt és következő év nehézségeiről és önfeledten vetheti bele magát a jó dinamikájú és sokszínű programokba. Szeretem látni, hogy mindenki azon tevékenykedik, hogy minél több örömöt szerezzen a másiknak – ez a Pure Fashion nyári tábor igazi esszenciája.”

 

Hegyesi Zita

országos kommunikációs felelős

 

Zita kommunikátor alapdiplomáját a Károli Gáspár Református Egyetemen szerezte. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen végzi a kommunikáció- és médiatudomány mesterképzést. Két évig dolgozott rádiós szerkesztőként, műsorvezetőként; újságíróként több lapban jelennek meg rendszeresen cikkei. Komoly tapasztalatot szerzett a szervezeti kommunikáció, brandépítés, marketing, a sajtó és média területein. Tizenéves korában kezdett el önkénteskedni. Különböző táborok, rendezvények szervezésével és levezetésével foglalkozik. A Pure Fashion Alapítványnál három éve tevékenykedik, és koordinátorként is részt vesz a programban. 

 „A Pure Fashion Program különlegessége, hogy tisztán látja a kamasz lányokat. Nem eladni szeretne nekik valamit, hanem értéket adni. Olyan készségeket sajátíthatnak el itt a lányok, melyekre egész életükben tudnak építeni. Koordinátorként az ösztönöz, hogy minél többet haza tudjanak vinni ezekből az értékekből. Országos kommunikációs felelősként a célom, hogy a tudást - amit már megszereztem, és amit folyamatosan bővítek - a lehető legjobb célokra használjam. Motivációm, hogy értéket tudjak közvetíteni huszonegyedik századi csatornákon, korszerű módon, a legjobb tudásom szerint.

A számomra legkedvesebb évközi program:

Kedvenc alkalmat választani a programban olyan, mint egy fagyipultnál dönteni: szinte lehetetlen! Mégis kiemelném az Anya-lánya Teaházat. Ezen a különleges alkalmon lehetőséget teremtünk arra, hogy a programban résztvevő lányok együtt töltsenek egy délutánt édesanyjukkal. Ez azért is kiemelkedő jelentőségű, mert sokan jönnek többgyermekes családból, ahol kevesebb „csak kettesben” töltött idő adódik. A program során más anya-lánya párosokkal ismerkedhetnek meg, közösen gondolkodhatnak, beszélgethetnek, megajándékozhatják egymást, minőségi időt tölthetnek el szeretetteljes légkörben. Ilyenkor a kamasz lányok is újra felismerik, hogy kiváltság a szülőkkel töltött idő.”