Interjú Habsburg- Lotharingiai Christianaval a A SZÍV újságban

 

A teremtés pillanatában Isten a nő kezébe helyezte az emberiség sorsát. Ő az egyetlen, aki az élet titkát magában hordja, és az egyetlen, aki megtaníthatja az emberiségnek az élet művészetét. Ha a nő elfeledi ezt a magasztos hivatást, vagy visszautasítja, akkor az emberiség haldoklásnak indul. Habsburg- Lotharingiai Christiana bajor főhercegnővel, a Laikusok Pápai Tanácsának tagjával beszélgettünk.A gyors változások és jelentős antropológiai átalakulások korát éljük, ahol elengedhetetlen szükség van a női identitás és a nő hivatásának megfogalmazására.

Ön a Laikusok Pápai Tanácsának tagjaként hogyan járul hozzá, hogy a nők felfedezzék valódi szépségüket és hivatásukat, hogy jobban megérthessék önmagukat?

Immár több mint 20 éve vagyunk férjemmel együtt a Laikusok Pápai Tanácsának tagjai, amely egy rendkívül megtisztelő szolgálat számunkra. Sok éven keresztül komoly erőfeszítéssel és még nagyobb örömmel tevékenykedtem a testület tagjaként. A Laikusok Pápai Tanácsának nőkkel foglalkozó ága mint egy család szolgálja a Szentatyát, és gazdagítja az egyház tanítóhivatalát. A nőkkel foglalkozó testület alapítása óta nemzetközi konferenciákat és szemináriumokat rendez. Ezeken a tudományos találkozókon elmélyítik azokat az irányelveket, amelyeket az egyház a nő méltóságáról és hivatásáról tanít. Szent II. János Pál pápa rendkívül gazdag és értékes kincset hagyott ránk, amelyben felfedezhetjük a nő teológiájának csodálatos méltóságát és mélységét. A Világiak Pápai Tanácsának kitartó munkája nélkül azt hiszem, hogy ez a csodálatos kincs nem terjedhetett volna ilyen hatékonyan.

Ön hogyan került kapcsolatba a Világiak Pápai Tanácsával?

1998-ban vettem részt az első nemzetközi konferencián, amelyet maga Szent II. János Pál szorgalmazott, és amely Egy új feminizmus az új évezredért címet viselte. Ez egy óriási felismerés volt számomra. Rádöbbentünk, hogy mi, európai nők szunnyadó álomba merültünk, miközben Európa a lassú pusztulás felé halad. Rögtön éreztem, hogy elérkezett az ébredés és a tettek ideje. Amint visszatértem Németországba, kis nemzetközi szemináriumokat szerveztem, ahová nem német felszólalókat hívtam meg, hiszen egyértelmű volt számomra, hogy a radikális feminizmus mérge itt kígyózik Németországban. Két évre rá, 2000-ben ért az a megtiszteltetés, hogy a Világiak Pápai Tanácsa tagjának választott.

Mi pontosan a radikális feminizmus?

1968-ban a nyugat-európai országokat egy új ideológiával mérgezték. Kifinomult és okos taktikával felkínálták a nőknek azt a kísértést, hogy harcoljanak saját szabadságukért, nagyságukért, függetlenségükért. Ez azonban abba a végzetes csapdába sodorta őket, hogy kihasználás és élvezetek tárgyává váltak. Azt a hazugságot hitette el a nővel, hogy fáradhatatlanul harcolnia kell függetlenségéért, hogy egyre jobban hasonlíthasson a férfihez. A legtökéletesebb férfi legyen a munkában, az üzleti világban, mert különleges képességeinek köszönhetően túlszárnyalhatja a férfit. Ez a tökéletesség majd szabaddá teszi. Ez volt azonban a legnagyobb vereség, hiszen elveszítette azokat a kincseket, amelyeket a nő az emberiség megmentéséért kapott a Teremtőtől.

Mit fedezett fel több éves tevékenysége alatt?

1988-ban Szent II. János Pál pápa csodálatos módon írja le a Mulieris Dignitatemkezdetű apostoli levelében, hogy „Isten különleges módon a nőre bízza a férfit és így az egész emberiséget”. A teremtés pillanatában Isten a nő kezébe helyezte az emberiség sorsát. Ő az egyetlen, aki az élet titkát magában hordja, és az egyetlen, aki megtaníthatja az emberiségnek az élet művészetét. Ha a nő elfeledi ezt a magasztos hivatást, vagy visszautasítja, akkor az emberiség haldoklásnak indul. Ha a nőt meggyógyítjuk, akkor újjáéled a család, és virágzásnak indul a társadalom.

Jánosi Dalma: ISTEN SZÖVETSÉGESEI

Forrás: http://www.asziv.hu/archivum/2016/majus/vilagegyhaz/isten-szovetsegesei