E-mail: kapcsolat@purefashion.hu

 A keresztény értékrendet szolgáló Alapítvány célja teret, eszközöket és egy megtartó közösséget nyújtani a fiatalok számára helyi, regionális, ill. országos szinten egyaránt annak érdekében, hogy felfedezhessék női/férfi hivatásuk szépségét és az azzal járó felelősséget is a társadalomban.

Az Alapítvány lehetőséget kíván teremteni a gyermekek, ill. a fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezeteknek, valamint a gyermekekkel, ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára szakmai kompetenciájuk bővítésére, új ismeretek, készségek elsajátítására, az ifjúsági közösségek, civil szerveződéseik megerősítésére, a fiatalok társas és egyéni kompetenciáik fejlesztésére.

Az Alapítvány nem-formális képzéseket szervez, amik elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik.

Az Alapítvány alapítói:

Regnum – Christi -Initiativen e.V.
Christiana Habsburg