Pure Fashion - Szakmai háttér

 

A Pure Fashion Program egy olyan két éves képzést foglal magában, aminek célja elsősorban a lelki növekedés és a személyiségbeli fejlődés, nemcsak elméleti tudásátadás révén, de élményközpontú csoportmunkákon át, ami a közösségé válást is nagyban elősegíti.

A havonta egy szombatot érintő program tematikája a személyiségfejlődés alapjaira épít a korosztály sajátosságait szem előtt tartva. Ehhez mérten első éves témánk többek között az önismeret, egészséges életmód és testképzavarok, női- férfi szerepek, a szabadság, döntés, felelősségvállalás problematikája, valamint a kommunikáció és etikett. A program második éve már az elsajátított tudásra épül, és olyan témákat hasznosít, mint az önbecsülés és önbizalom, konfliktuskezelés, önazonosság, vagy a szerelem és párkapcsolat kérdésköre. 

Az alkalmak kidolgozásánál fontos volt számunkra a hiteles szakmai tájékozódás, valamint a releváns tartalmak beemelése, így felhasználásra kerültek a fejlődéslélektan területein túl pszichológiai és mentálhigiénés szakirodalmak, valamint aktuális szociológiai következtetések is. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a témákat mindig hozzáértő szakemberen keresztül ismerhessék meg a lányok. Az előadásokat minden esetben délutáni gyakorlat vagy műhelymunka követ.

A második év módszertana igazodik a témák mélységéhez és a lányok érettségéhez, így az előadói módot egyre inkább felváltja a témák közös feldolgozása kerekasztal-beszélgetés formájában.

A program megkoronázása és egyben zárása egy Gálaest, ahol egyszerre van jelen a program négy pillére: a közösség, a személyiségfejlesztés, a lelkiség, és az élmény. Két év után a programban résztvevő lányok már megalapozott belső stabilitásról, valamint önmaguk bátor felvállalásáról tesznek tanúbizonyságot, ami, mint személyes élmény zárja a két éves személyiségfejlődést.

A Gálaest kapcsán minden évben videó és/vagy esszépályázatot hirdetünk, melyeken keresztül a lányok reflektálhatnak az elmúlt időszakra, teret és lehetőséget biztosítva nekik az összegzésre, a fejlődési folyamatok átgondolására, integrálására. A Gálaest különlegessége egy, az amerikai modellből átvett divatbemutató, melynek főszereplői a lányok. Ennek a célja a nőiesség megélése, a belső szépség tükrözése, a belső tartalmak és értékek felszínre hozása.